เมืองทวารกาเมืองโบราณของอินเดียได้จมอยู่ใต้ทะเลอาหรับ ตอนนี้นักโบราณคดีใต้น้ำกำลังมองหารากฐานของกำแพงเมืองเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของมัน หนึ่งในเจ็ดศูนย์แสวงบุญศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย เมืองทวารกาไม่เพียงมีความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโบราณคดีด้วย ชาติโบราณของเมืองที่อ้างถึงในมหากาพย์มหาภารตะว่าเป็นอาณาจักรโบราณของกฤษณะ

แผ่ขยายไปทั่วเกือบ 84 กม. ในฐานะเมืองที่มีป้อมปราการซึ่งแม่น้ำ Gomti และทะเลอาหรับมาบรรจบกัน ตามข้อความระบุว่า เมืองโบราณจมอยู่ใต้ทะเลอาหรับเมื่อพระกฤษณะสิ้นพระชนม์ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ผ่านมา นักโบราณคดีได้พยายามค้นหาหลักฐานทางกายภาพของเมืองที่จมอยู่นอกชายฝั่งของทวารกาสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของมันได้โดยปราศจากข้อสงสัย เป็นผลให้มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์มากมายใต้น้ำเช่นบล็อกหินและเสา อย่างไรก็ตาม อายุที่แน่นอนของการค้นพบนี้ยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ ตอนนี้ นักโบราณคดีกำลังวางแผนขุดใต้น้ำเพื่อค้นหารากฐานของกำแพงเมืองโบราณ หากพวกเขาพบตำแหน่งที่แน่นอนของการตั้งถิ่นฐาน ก็จะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากต่ออินเดีย