จัดฟันบางนา: เหงือกร่น มีสาเหตุมาจากอะไร การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติและให้ความเอาใจใส่ เพราะการที่เรามีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น เราจึงควรดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งโรคที่เกี่ยวกับช่องปากที่มักจะพบได้บ่อยคือ โรคเหงือกอักเสบและอาการเหงือกร่น

ซึ่งวันนี้ทางคลินิก เราจะมาพูดถึงอาการเหงือกร่นว่าเกิดจากอะไร และสามารถป้องกันได้อย่างไร สำหรับอาการเหงือกร่นนั้น คือการที่เนื้อเยื่อขอบเหงือกรอบๆ ฟันร่นออกไปจนเห็นเนื้อฟันหรือรากฟันมากขึ้น ซึ่งเกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟันและเหงือก โดยบริเวณนี้จะกลายเป็นแหล่งสะสมของคราบสกปรกและแบคทีเรียต่างๆ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไป แต่อาการเหงือกร่น อาจจะไม่สามารถรักษาให้หาย หรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ทำได้เพียงป้องกันเหงือกร่นลงไปอีก

นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังควรรักษาอาการเหงือกร่น เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เกิดความเสียหายของกระดูกฟันได้ ทั้งนี้เราควรที่จะสังเกตอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น โดยอาการของเหงือกร่นที่เห็นได้คือ ลักษณะเหงือกที่เปลี่ยนไป คือเนื้อเหงือกจะร่นลงจนเห็นตัวฟันมากขึ้น หากเป็นมากๆ ก็อาจจะทำให้เห็นบริเวณคอฟันหรือรากฟันได้ชัด นอกจากนี้ ยังอาจพบอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น อาการเสียวฟัน เหงือกบวมแดง มีเลือดออกขณะแปรงฟัน ลมหายใจมีกลิ่น และอาการฟันโยก ซึ่งอาการทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า คุณกำลังมีอาการเหงือกร่น

สำหรับสาเหตุของอาการเหงือกร่นนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ เกิดจากโรคปริทันต์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเหงือกร่นแล้วยังนำมาสู่ปัญหาอื่นๆที่ร้ายแรงตามมาได้ จนอาจทำให้สูญเสียฟันได้ ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเหงือกร่น ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดฟันที่ผิดวิธี เกิดอาการบาดเจ็บที่เหงือก โรคปริทันต์อักเสบ การสูบบุหรี่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอาการเหงือกร่น อันดับแรกเราจะมาพูดเรื่องของการแปรงฟันที่ผิดวิธี เพราะการแปรงฟันด้วยการถูไปมาในแนวนอน อาจทำให้เหงือกร่นและคอฟันสึกได้ โดยอาการเหงือกร่นที่เกิดจากการแปรงฟันมักเกิดขึ้นบริเวณฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย ต่อมาคือสาเหตุที่เกิดมาจากโรคปริทันต์อักเสบ เป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลให้เหงือกอักเสบ โรคนี้ถือเป็นสาเหตุหลักของอาการเหงือกร่นเลยก็ว่าได้ และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เนื้อเยื่อเหงือกและกระดูกที่รองรับฟันเสียหาย เหงือกร่น และตามมาด้วยฟันหลุดร่วงได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพปากและฟัน ทำให้เกิดคราบที่ฟัน เหงือกอักเสบ และเหงือกร่นได้ เห็นมั้ยว่าสาเหตุที่กล่าวมานั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและฟันมาก ซึ่งวิธีง่ายๆของการป้องกันอาการเหงือกร่นหรือปัญหาช่องปากอื่นๆ นั่นก็คือ การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกต้อง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน กับทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุกๆ 6 เดือน เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันอาการเหงือกร่นได้

อย่างไรก็ตาม อาการเหงือกร่นนั้น ก็สามารถรักษาและป้องกันได้ โดยทันตแพทย์จะรักษาอาการเหงือกร่นตามสาเหตุ รวมถึงการทำความสะอาดคราบหินปูนบนฟันและผิวรากฟันใต้เหงือก พร้อมกับทำให้ผิวรากฟันที่โผล่ขึ้นมาเรียบกว่าเดิม เพื่อที่แบคทีเรียจะได้เกาะตัวได้ยาก นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการรักษาอาจได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อกำจัดแบคทีเรียอันตรายที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วย ซึ่งหากมีอาการไม่รุนแรง ไม่นานเหงือกก็จะกลับมาเป็นปกติดังเดิม แต่ในกรณีที่ยังคงมีเหงือกร่นเหมือนเดิม แม้จะรักษาที่ต้นเหตุไปแล้ว หรือกรณีที่ไม่อาจทำความสะอาดคราบหินปูนได้ เนื่องจากกระดูกและเบ้าฟันที่เสียหายนั้นอยู่ลึกมาก ทันตแพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยวิธีอื่น

ทั้งนี้ ทางคลินิกเราอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง หากสนใจเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อหรือขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ของทางคลินิกได้ ทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ